Dordže či vadžra - energetický zářič

Je označení pro jeden z nejsilnějších energetických zářičů, s jehož pomocí lze energii přijímat, koncentrovat i směrovat. Dordže je ideálním prostředkem k meditacím i k léčení, k otevírání třetího oka a vnitřní očistě. Dordže svým tvarem symbolizuje nejmocnější síly, jež se projevují ve všem, co existuje. Síly Jin a Jang, tvořené dvěmi částmi dordže, se spojují v jednom jediném bodě ve středu diamantu, který je božskou podstatou, kde všechno začíná a zároveň končí. Možností využití dordže či zkřížené vadžry je mnoho, nejčastější je využití meditační a léčebné. Dordže je však možné používat i jako harmonizátoru prostředí. Už pouhá fyzická přítomnost dordže napomáhá zpracovat pocity marnosti, skleslosti, méněcennosti, napomáhá integraci s celkem. Dordže je velice silný a účinný zářič s vysokou schopností harmonizovat všechny energie v okolí svého působení. Vadžra ochraňuje klid a pohodovou atmosféru domova, proto by se s ní mělo zacházet s úctou a dopřát jí jen pro ni určené speciální místo.

Vadžra ničí všechnu nevědomost, příčinu našeho utrpení. V tantrickém buddhismu vadžra představuje mužský pohlavní orgán, kosmickou sílu a soucit. Zvonek symbolizuje ženský pohlavní orgán, ženský kosmický princip a sílu moudrosti. Některá božstva jsou vyobrazována, jak drží každou část vadžry v jiné ruce, což symbolizuje spojení síly soucitu a moudrosti. Vadžra je symbol Vadžrajány (diamantové cesty), jedné z tří hlavních cest buddhismu.

Vadžra je slovo původem ze sanskrtu a bývá často překládáno jako „diamant“, ale skutečný překlad Dordže je "nezničitelný". V buddhismu se slovo vadžra též používá pro označení rituálního předmětu, který je často používán v tantrických rituálech. Lze ji nalézt na mnohých vyobrazeních a je jedním z nejdůležitějších buddhistických symbolů vůbec. Představuje jeden ze tří hlavních proudů buddhismu a především její cíl. Na každé straně má buď čtyři, šest, nebo osm paprsků (plus jeden středový).

 

MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.