Emoce a energie v době svátku Samhain - dušičky

Období dušiček, svátku Samhainu, je to doba, kdy často myslíme na své blízké, které již nežijí v naší realitě, ale v jiných světech. Na vše, včetně smrti se můžeme dívat z více úhlu pohledu. Smrt není konec, je to jen konec jedné etapy života zde na zemi, a přechod duše do jiných sfér. Je přirozené, že nás ztráta bolí. Každý potřebuje svůj čas, aby se v nás emoce srovnaly a zahojily. Je to proces. Pokud vnímáte, že vás i po několika letech ztráta blízkých stále velmi zraňuje, je pro vás přínosné s tím pracovat. Uvědomit si, že pokud držíte silnou emoci a smutek v sobě, spojený s někým blízkým, držíte i část jeho ve svém zajetí. Držení se ve smutku nepřispívá vám, vašemu okolí, ani duši zemřelého. Osvobození se od bolesti vám umožní získat ztracenou energii, kterou v této situaci držíte. Tím dáte svobodu sobě i dané duši. Duše zemřelého vás stále miluje, o její lásku jste nepřišli. Když mi náhle zemřel otec, měla jsem možnost s ním i po smrti delší čas komunikovat. Mohli jsme si tak srovnat i po jeho smrti některé nedořešené záležitosti. Také mi chybí, i když jsou to více než 2 roky. Ale vím, že je mu krásně v jiných sférách, splnil, co si zadal, a jeho cesta vede dál. A hlavně vím, že kdekoliv je, ta láska ke mně a má láska k němu nezmizela, stále je. Jen je volná, svobodná a bezpodmínečná.

V době smrti duše, jste se mohli emočně tzv. zastavit, energeticky zde uvíznout a poté jste mohli mít pocit, že se nemůžete hnout z místa, některé věci se nedaří atd. Pokud tuto záležitost zpracujete, získáte nový příval energie, poděkuje vám vaše tělo i duše. Poděkuje i vám duše zemřelého. Pro ni je to velká úleva a možnost jít dál tak jako pro vás. V době dušiček je energie smrti a smutku více ve vzduchu. Krásný film, který o tomto pojednává je Jak přicházejí sny, velmi doporučuji.

Jednoduchý test, jak vnímat, zda někoho stále držíte:

V klidu se posaďte či lehněte, zavřete oči, vnímejte své ruce a soustřeďte se na danou duši, která zemřela. Vnímejte své dlaně, jestli jsou sevřené v pěst nebo jsou volné. Pokud se vaše ruce zatnout v pěst a cítíte tlak, můžou se projevit emoce jako vztek, zlost, strach, bolest, emoce ještě zpracované nejsou a energii duše a energii ztráty také držíte. Pokud máte ruce volné, a klid v srdci, ztrátu blízkého člověka máte zpracovanou, dali jste svobodu sobě i této duši.

V této době je vhodné, pokud jste hodně vnímaví a tyto energie cítíte, nebrat si je osobně. Jen si uvědomit co se děje, a nechat to plynout. Je možné také v této době třeba více používat krystaly, zapalovat svíčky, prostory čistit šalvějí - bílou či klasickou českou lékařskou, a hlavně být v dobrém naladění, klidu a pocitu.

Přeji Vám klidné a příjemné dny :).

 

Autorka: MIRIAM ARIANNA - Inspirativní průvodkyně osobního a spirituálního rozvoje

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autorky, aktivním odkazem na stránky miriam-arianna.webnode.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.