Energie jednoty

Ležatá osmička je symbolem nekonečna, je symbolem věčného života bez začátku a bez konce, symbol dynamiky existence, symbol pohybu perpetuum mobile. Kromě toho je tento symbol i zpodobněním provázanosti všeho, jelikož vše souvisí se vším, a tudíž nic není jedno. Existuje pouze Jednota všeho, a vše co je, je její součástí. Hvězdy, planety, bytosti, hmotné i nehmotné útvary a formy - to vše je součástí této Jednoty. Nic není oddělené a neexistuje samostatně. Toto poznání sice lze pochopit myslí, avšak k tomu, aby člověk skutečně tuto věc poznal, musí ji zažít celou svou bytostí. Teprve potom si je skutečně vědom své "role" v rámci této Jednoty, teprve potom je schopen přijmout veškerou zodpovědnost za své myšlení, chování i činy, teprve potom se stává skutečným Tvůrcem.

Meditace
Symbol ležaté osmičky je skvělou meditační pomůckou. Ponoříte-li se do pozorování tohoto symbolu, zjistíte, že je statický pouze na první pohled. Po chvíli pozorování zjistíte, že je plný pohybu, plný energie. Vaše mysl splyne s tímto proudem a bude ho následovat. Uvědomte si, že za tímto procesem je někdo, kdo to všechno (tento pohyb) pozoruje. Ten někdo je vaše vědomí v tomto okamžiku, tady a teď. Chaos mysli se utopil v proudění energie a vaše vědomí je prosto machinací mysli, je klidné, tiché, ukotvené ve svém středu. A právě tento bod, bod vašeho středu, je bodem spojení se Zdrojem, se Stvořitelem všeho. Jedině z tohoto místa lze poznat Pravdu a zažít Jednotu, Absolutno. A nejen to....

 

Zdroj: www.bombastus.cz

MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.