Jak následovat své vnitřní vedení

Naučte se naslouchat svému vnitřnímu vedení. Po práci s energií a magnetizování si toho, co chcete, vás vaše vnitřní vedení povede tou nejrychlejší a nejjednodušší cestou. Když nasloucháte svému vnitřnímu vedení a necháte se jím vést, sledujete přirozené proudění energie. Je to proudění, které vás vede snadno a bez námahy ke všemu, oč jste žádali. Vnitřní vedení vychází z vašeho vyššího já a mluví k vám prostřednictvím pocitů, vhledů a vnitřního vědění. Poskytuje vám také informace i z jiných zdrojů, než které vnímáte svými fyzickými smysly. Utišíte-li se a budete-li naslouchat svým myšlenkám a pocitům, můžete se napojit na daleko širší spektrum informací, než které obvykle považujete za přístupné.
Když do vesmíru vyšlete myšlenky na to, co chcete, vaše vyšší já projde nejrůznějšími událostmi z minulosti, současnosti i budoucnosti, uvidí jejich souvislosti a situace, které bude třeba vytvořit, abyste získali, oč žádáte. Pak také najde ten nejlepší způsob, jak vám to přinést. Začne vám přitahovat lidi, příležitosti a události a vytvoří podmínky pro setkání s těmi, kteří vám mohou nějak pomoci a kterým můžete něčím prospět i vy. Vesmír totiž pracuje pro nejvyšší dobro všech. Vaše pocity vám pak napoví, co dělat. K vytouženým cílům vás vede vaše ochota být spontánní, následovat svá vnitřní nutkání a tušení, sledovat své výraznější pocity a také podle nich jednat.
Důvěřuji svému vnitřnímu vedení a následuji jej.


Zdroj: knihy Tvoření peněz - Sanaya Roman

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka 

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.