Jak se naučit přijímat hojnost ...

Pokud budeme mít v mysli, že si nezasloužíme přijímat, nebude k nám hojnost proudit. Hojnost není jen o bankovkách a mincích. Ale i o tzv. naturáliích, jako např. ovoce ze zahrádky, knížka, různé druhy pomoci. To všechno je hojnost. Uvědomme si, že za ovoce, knížky atd, bychom jinak museli také zaplatit. Je to forma daru a tak se to naučme také přijímat. To se týká i pomoci. Mnoho lidí má velkou snahu pomáhat druhým, avšak když chce někdo pomoci jim, tak pomoc odmítnou s tím, že to zvládnou sami. Je treba si uvědomit, že všichni na Zemi jsme jedna velká rodina a máme si navzájem pomáhat. A proto, aby byla v našem životě rovnováha, je potřeba ve stejné či podobné míře dávat, ale i přijímat. Nikdy nevíme, zda nám člověk, který nám dává nějaký dar, nedluží cosi např. z minulého života, či nedluží tento dar někomu z tohoto života. Tím, že dar odmítneme, mu znemožníme dluh vyrovnat. A je jedno komu dar poskytne. Otevřeme svou náruč hojnosti, abychom mohli žít spokojené životy v pohodě a radosti ...

 

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.