Karma - význam a jak ji co nejlépe zvládnout

Karma je slovo, které pochází ze Sanskrtu. Dle východní moudrosti je vykládána jako čin, konání, jednání. Definici známe pod pojmem „Jak zaseješ, tak taky sklidíš“. Karmu rozlišujeme jako negativní nebo pozitivní a tady ji označujeme jako dharma. Chápeme ji jako souhrn příčiny a následků v jednání člověka jako jednotlivce nebo lidstva jako skupiny v tomto a minulých životech.

Úkolem duše je její rozvoj a právě proto se nacházíme tady a teď každý ve svém těle, které nám slouží jako schránka pro naši duši. Duše si sem na Zemi, která v současnosti slouží jakoby škola pro duše s karmickým zatížením, přišla nasbírat zkušenosti a duchovně se rozvíjet a to za jediným účelem, aby opět mohla splynout s Jednotou. Smyslem života je tedy zpracovat veškerou negativní zátěž z minulých a současných vtělení a potom se již duše nemusí inkarnovat. Najdou se mezi námi ovšem i duše, které karmické zatížení nemají, a přišly se inkarnovat pouze proto, aby nám pomohly na cestě našeho duchovního růstu.

Každá duše si svůj životní úkol vybírá před svou inkarnací sama. Jak to vlastně probíhá? V prostoru, kde se duše nachází mezi jednotlivými životy, zvaném Bardu, si ve spolupráci se svými duchovními učiteli, tvořenými karmickou radou s průvodci a rodinou duší zvolí, jaký úkol si v životě přijde splnit. Čím rychleji chce duše růst, tím víc si může své učební látky zvolit, aby ji zpracovala rychleji. Pro plnění svého životního úkolu si každá duše sama zvolí místo a čas svého narození, svoje rodiče a rodinu, stát a rasu. Po narození zafunguje tzv. „závoj zapomnění“ a většina duší si už nepamatuje svůj životní úkol, který si sama vybrala. Proto nám může pomoci výklad karmických kódů, který nám rozšifruje náš životní úkol.
 

Rozlišujeme na:

Negativní – KARMA – souhrn všech záporných myšlenek, slov a činů člověka z minulosti a současnosti, které ho doprovázejí jako zátěž do dalších inkarnací

Pozitivní – DHARMA – souhrn  všech kladných myšlenek, slov a činů člověka z minulosti a současnosti, které ho doprovázejí jako odměna do dalších inkarnací

Koncepce karmy a její vliv na utváření vlastního osudu

5%    reinkarnační karmický program – vliv na jednání, zvyky a mentalitu

3 %   rodový karmický program – vliv na události v rodině 9 až 12 generací zpětně

92 % svobodná volba

 

Cesta k rychlému odčinění karmy

1.       Žít podle kosmických zákonů, dodržovat je vždy za všech okolností

2.       Naučit se odpouštět všem a všechno

3.       Vidět ve vše jen dobré

4.       Napomáhat přeorientaci lidí s velkou karmou

5.       Pomáhat slabým, chudobným a potřebným

6.       Napomáhat rozvoji společnosti, evoluce civilizace

7.       Neustále směřovat k poznání podstaty bytí

8.       Podělit se s druhými o vědomosti, dovednosti i správné návyky

9.     Vážit si všech lidí na Zemi, nezávisle na rasové úrovni, náboženské, sociální, společenské a ekonomické příslušnosti

10.     Usilovat o vytvoření jednotné, svobodné, demokratické, nedělitelné civilizace.

 

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.