Krystaloterapie

Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na čakry, případně jiná místa na těle i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka. Tato forma velmi příznivě pomáhá navrátit k přirozeným procesům, jež jsme v průběhu svého života ztratili. Jednotlivé kameny odpovídají vibracím, které jsou tělu vlastní. Krystaloterapie je jedním ze způsobů, pomocí kterých lze obnovovat a napravovat proudění energie lidského těla (i harmonizace čaker), včetně možností relaxace a doplňování energie. Při krystaloterapii se pro tyto účely využívají polodrahokamy a drahokamy aplikované na příslušné čakry.

Lidé jsou odedávna přitahováni drahými kameny. Ve všech kulturách byly drahokamy oceňovány nejen kvůli své fascinující kráse, ale především pro své harmonizující působení. Krystaly, které samy prošly dlouhým procesem krystalizace, zjemňování a čištění, jemně a přirozeně rezonují s vibracemi člověka a pozitivně je ovlivňují. Drahé kameny působí jako speciální zářiče, jemné, účinné a nanejvýš přirozené, jsou schopny přijímat vitální energie ze Země i z kosmu, soustředit ji v sobě a předávat ji dál.

Drahokamy působí samy od sebe, stačí tiše vnímat pocity, možná i prožitky a obrazy, které přijdou, nebo „jen“ tiché a příjemné souznění s energií kamenů. Kameny přiložené přímo na čakry nebo na určité místo těla působí svými vibracemi na tělesné buňky s větší účinností, než když je pouze držíme v ruce. A větší množství kamenů dokáže více. K harmonizaci se používají vždy speciálně ošetřené a vyčištěné kameny. Jsou kameny, které umí pomoci při fyzických potížích způsobených psychickým rozladěním, ale i při některých čistě fyzických potížích. Jiné probouzí potlačené potenciály, skryté schopnosti, další zase emočně dolaďují a mají hluboce uklidňující účinky. Kameny napomáhají procesům vnitřní očisty a nalezení důvěry ve vlastní schopnosti.

Působení krystalů na tělo. Každá naše buňka má malý elektrický náboj, který z nás dělá pohybující se masu energie, která je spojena s okolním prostředím a reaguje na ni. Na co myslíme a co cítíme je přenášeno naší obrovskou elektrickou sítí nervových buněk. Nerovnováha vibrací jdoucí z buněk našeho těla může vést k nemoci nebo nepříjemným stavům. Křišťál je velmi účinným nástrojem v procesu léčení, protože napomáhá zlepšení spojení mezi buňkami těla. V krystalu neustále proudí volné elektrony, což působí na naše elektromagnetické pole, obzvláště na srdce (srdeční tep) a mozek (mozkové vlny).

Krystaly zesilují spoustu typů vln, například zvukové vlny a vibrace myšlenek. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, emoční, mentální i spirituální rovině. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo. Aura je spojena s tělem přes systém čaker. Práce se systémem čaker umožňuje práci s léčením mysli a fyzického těla. Křišťál uklidňuje příliš aktivní orgán a nabuzuje nedostatečně činný orgán, vyrovnává přebytek nebo nedostatek energie a navozuje stav, aby v těle energie proudila přirozeně. Křišťál uvádí energie do harmonického stavu během krátké doby a pomáhá nám rychle dosáhnout vyšší stav mentálního a spirituálního vědomí.

Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, jež se projevuje jako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Může se jednat o emoční, mentální či spirituální nevyrovnanost, v některých případech dochází k přerušení kontaktu mezi fyzickým tělem a jeho biomagnetickým obalem. Jiné energetické poruchy mohou vyvolat faktory spojené s okolním prostředím, jako jsou geopatogenní zóny. Krystaly léčí holisticky, což znamená, že působí současně na fyzické, citové, mentální i spirituální rovině. Dokonale slaďují energie a odstraňují nerovnováhu tím, že se dostanou až ke kořenu problému. Pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru (biomagnetický obal), který obklopuje každého člověka. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami, které regulují vibrace těla. Krystaly léčí auru a přes léčení aury se vyléčí fyzické tělo.

Krystaly lze užít i jako tišící prostředek bolesti, kdy krystal nebo hůlka nám slouží jako zdroj přirozené frekvence části těla či orgánu. Princip je podobný vysílači a rádiu - když je rádio naladěno na frekvenci, která odpovídá frekvenci vysílače, dojde k elektromagnetické rezonanci a my slyšíme z rádia určitou píseň. Krystal a hůlka mohou fungovat jako ladičky - když je vezmeme do ruky, namíříme či položíme na určitou část těla, mohou nám pomoci vyladit tuto část na korektní vibrace - krystal tedy slouží jako prostředek ke znovuobnovení frekvence daného místa. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a my můžeme využít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie.

Schopnosti krystalů. Krystaly umí poskytnout, zesílit, přitáhnout, přeměnit, uchovávat, soustřeďovat, vysílat, pohlcovat, uvolnit, regulovat, spořit a přenášet energii. Krystaly poskytují léčení, očištění, uvolnění bolesti, vyrovnávání čaker, dají se dát do koupele. Krystaly vyšších vibrací nám poskytují přístup k čistotě, vědomí lásky a jednoty, uchovávají a zprostředkovávají nám vědění a spojení s vnitřním Já a vnitřním zrakem, jsou součástí oslav a rituálů. Krystaly nám pomáhají zklidnit mysli, soustředit se, jasně myslet, zlepšit paměť, celkově se uvolnit. Krystaly nám pomáhají v komunikaci se spirituálními bytostmi, astrálnímu cestování, provázejí nás v meditaci. Krystaly zvyšují skupinovou dynamiku, uzemňují nás a učit se zdravým hranicím. Krystaly se využívají jako "paměť" a rezonátor.

 

Zdroj: www.atlantskaskola.cz

MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.