Láska znamená ...

Láska znamená vyzařovat teplo a jeden druhého nezadusit.
Láska znamená být ohněm a jeden druhého nespálit.
Láska znamená být si blízko a jeden druhého si nepřivlastňovat.
Láska znamená držet při sobě a jeden druhého nezadržovat.
Láska je největší dobrodružství lidského srdce.
Cítí-li jeden člověk srdce druhého člověka, dospějí k životu.
Láska je pro člověka jediná cesta k větší lidskosti.
Jedině láska je dům, ve kterém můžeme bydlet.


Zdroj: Phil Bosmans

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.