Muži

Muži mají dar své síly a energie, která umožňuje rozkvést každé ženě v tu nejkrásnější květinu světa. Spojí-li se muž se ženou pomocí své nejhlubší pravdy, umění prožívat naprostou svobodu a lásku, a plného sdílení svých vnitřních darů, proniká do ní a rozkvétá jí do neomezené lásky. Každá žena může zářit a kvést jen v rukách opravdového muže, který má statečné srdce. Skutečný muž vědomě, odvážně a bezpodmínečně šíří svou opravdovou a vytrvalou lásku. Rozdejte ze sebe vše, co máte a pronikněte do své ženy ze svého nitra, abyste ji umožnili rozvinout se lásce bez hranic. Žena vám něžně odpoví a otevře se, a přijme vás do sebe. Buďte takový, jaký opravdu jste, vrhněte se do víru vášně po hlavě a uchvaťte ženu odhalenou láskou. Rozdejte všechny své vnitřní dary a jděte do toho naplno svou vnitřní hloubkou a opravdovostí. Rozdejte se a rozpusťte se v otevřené lásce celým svým srdcem.

 

Zdroj: kniha Cesta pravého muže - David Deida

MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.