Silové zíře - znamení v životě - Labuť

Bílé a černé labutě jsou symbolem duchovnosti, lásky i smrti. Nádherné bílé nebo černé peří, křídla se širokým rozpětím, dlouhý krk a oranžový zobák, pronikavý, výhružný sykot, vznešenost a elegance… Smyslné labutě jsou symbolem čistoty, neposkvrněnosti, dokonalosti, zdravého sebevědomí, představivosti, intuice, ladnosti a věrnosti, odvahy, přirozené krásy. A samozřejmě také vnitřní krásy, čisté lásky a oddanosti, neboť labutě vytváří nerozlučné páry na celý život.

Bílá labuť je atributem božského Apollóna, boha Slunce. Bílá labuť a čistá voda, například ve snu, představuje radost, šťastnou budoucnost, sázku na intuici, poukazuje také na sílu a tvořivost emocí, na změněné stavy vědomí. Černé labutě jsou symbolem zakázaných vášní a hříšných tužeb. Vidět letící labutě znamená: soustředit se na pohyb (výdej energie) směrem ke splnění nejsmělejších snů a přání. Vidět ve snu labuť s korunkou znamená setkání s vodními vílami, setkání s tajemstvím, které bude odhaleno každému, kdo dokáže pozorně naslouchat přírodě a přírodním rytmům, stejně tak přírodním živlům, především živlu vodnímu a vzdušnému.

Labutě opěvují Keltové, především keltští bardi (básníci, vypravěči a hudebníci), nosí pláště bohatě zdobené krásným labutím peřím. Pro Kelty jsou tito ptáci symbolem duše, duchovnosti, podstaty života.

 

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.