Sjednocení částí duše, bytí tady a teď

Pokud má duše rozšířené vědomí, jen si zvědomí své bytí v jiných realitách. V každé realitě si můžete vybrat, co chcete žít, a vlastně tvořit si svůj film-život. Jen se postupně rozhodujete, jak se v dané situaci zachováte, a tím měníte realitu. Co si nevyberete, v podstatě dál může žít v jiné realitě. Před několika měsíci jsem v jedné meditaci zažila proces, kdy jsem se propojovala se všemi svými vyššími Já, které byly v různých paralelních světech a dimenzích a žily si tam další realitu. V procesu-meditaci jsem vnímala tyto jiné reality, kde se děly další příběhy mého Já. Uvědomila jsem si, že pokud je část mého já v dané realitě, zákonitě tam musí jít také energie na tento proces. Proto jsem se rozhodla, že smažu, ukončím tyto procesy a využiji energii pro tuto realitu, kterou žiji právě TEĎ a TADY. Navnímala jsem všechny tyto části mého Já, a realitu po realitě jsem tyto procesy uzavírala, poděkovala jsem a propustila. Když jsem vnímala, že už je vše dokončeno, stáhla jsem si energii z těchto realit a přesměrovala ji do svého propojení této reality se zdrojem. Vnímala jsem to, jako svůj světelný sloup, napojený na mě a na zdroj. Po sjednocení jsem energii ukotvila v této realitě, silně jsem vnímala větší propojení se Zemí, stabilitu a pevnost. Síla energie byla obrovská.

Před pár dny jsem si na tento proces vzpomněla a uvědomila jsem si, že přesně to se děje v realitě. A v podstatě to vnímám jako stáhnutí své světelné energie na Zemi a opuštění minulosti. V životě tady se mi mnohem více daří, jsem více uzemněná a vědoma si sama sebe. Pokud vnímáte své bytí v jiných realitách a chybí vám energie, můžete si energii takto ukotvit a sjednotit se. Vše se děje ve správný čas, vše má svůj smysl. 

 

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.