SKUTEČNÝ ÚSPĚCH

Skutečný úspěch nespočívá v hromadění věcí, dosahování cílů nebo v množství peněz. 
Skutečný úspěch znamená dosáhnout soulad se svým Já.
Se svou temnou i světlou stránkou osobnosti, andělem i ďáblem, dnem i nocí, všemi elementy v nás, životem i smrtí, vyšším já i nižším já. Sjednotit sebe v celé své kráse a přijmout se. A to samé přijmout i okolo sebe. Jakmile se nám toto podaří, přijde úspěch k nám. Krása duše, vnitřní svoboda a klid, oheň v srdci, hojnost v životě, zdraví v těle a láska. Práce na sobě je ta nejtěžší práce na světě. Sjednoť sebe v sobě a objevíš poklad, který Ti přinese úspěch a vše po čem toužíš.

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky miriam-arianna.webnode.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.