Triquetra

Triquetra je ochranný i magický znak, symbol spojení fyzického s intuitivním, symbol rovnosti a vzájemné provázanosti všech součástí velkého celku - Jednoty. Triquetra dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá nám otevřít se Poznání. Triquetra je tvořena třemi propletenými trojúhelníky, které značí to, že nic není odděleno od celku, každá část je právoplatným členem Jednoty a má svůj specifický způsob, jak přispět k zdokonalování energie celku. Jedině spoluprací všech částí celku lze dosáhnout rovnováhy, harmonie a hlubokého vnitřního klidu. 
Triquetra nás vyzývá, abychom přijali sami sebe (integrovali, pochopili a přijali všechny své části, vlastnosti, emoce, pocity apod.) a uvedli do rovnováhy všechny energie, které v nás kolují. Integrovat znamená přijmout i ty části uvnitř nás, za které se stydíme (stydlivost, ustrašenost, žárlivost, výbušnost....). Když přiznáme hodnotu všem pozitivním i negativním energiím uvnitř sebe, dosáhneme stavu rovnováhy a hlubokého vnitřního klidu. I negativní energie je energií, není o nic horší než pozitivní. Náboj, který energie nese, jí určujeme my sami a máme tedy svobodnou volbu, jakou energii v sobě poneseme. Vše je pouze na nás. Netrapme se proto svými chybami, přijměme je, jako svoji platnou součást a neplýtvejme energií na obviňování a plísnění sebe sama. Raději zvyšujme svou energii, problémy se sama sebou tímto budou překonány (bez boje, výčitek, trápení). Stanou se minulostí - protože v nově vzniklém Já již nemají místo. Uspořádáním energií v sama sobě, plným přijetím a vědomým zvyšováním své energie dosáhneme stavu naprosté harmonie, odměnou nám budiž opravdové štěstí, láska, i hluboký, ze samého nitra vyvěrající nebeský klid a pocit naplnění.
A protože už víme, že oddělenost je jen iluzí, protože vše je spojeno, tímto napravením sama sebe, jsme udělali velkou službu všem ostatním bytostem na tomto světě. Takto se mění svět. Ublížíme-li některé části celku, ublížili jsme celému celku a tedy - i sami sobě. Triquetra nás vyzývá, abychom uplatnili své talenty ve prospěch všech, uznali přínos druhých, respektovali jeden druhého a spolupracovali na zlepšení životů všech tvorů.

 

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.