Změny

Změny jsou zásadní body v našich životech, které nám pomáhají k aktivaci a většímu probouzení naší vnitřní síly. Jsou přirozené a je potřeba je takto i přijímat. Čím více se změnám bráníme, tím víc trpíme. Každá změna je cestou k lepšímu životu. Ať to na první pohled nevypadá, je to vyslyšená modlitba našich tužeb. Všechno má svůj dokonalý smysl, který časem sami pochopíme. Všichni teď procházíme mnoha změnami, a to každý den. Mění se všechno a v podstatě nezůstává kámen na kameni, ať se jedná o vztahy, zaměstnaní atd., vše prochází změnami. Nastoluje se rovnováha v našich životech, která velmi chyběla. Směřuje nás to k sobě samým, do našeho nitra, z mnoha důvodů. Abychom byli sami sebou, probudili své skutečné Já, žili svobodně a v souladu se Zemí, která je naším domovem. Jestli jsme nespokojeni se svým životem jedině změna je řešení. Všichni si zasloužíme být šťastní, bez rozdílu. 
Přestaňme hrát role oběti, vezměme zodpovědnost za své životy do svých rukou a začněme si život tvořit po svém. Svět ani náš život se nezmění sám od sebe, změní se, protože se změníme my. 
Věřte, že vše jde, když člověk má odhodlání. Nejde o to změnit sebe, jsme dokonalí takoví jací jsme. Jde o to, abychom vnímali naši opravdovou sílu, schopnost tvořit, vidět krásu kolem sebe i v nás, že všichni máme stejnou možnost být šťastní. To je změna.
Co bylo bylo, minulost nezměníme. Máme šanci žit naše vysněné životy. Právě teď a tady.

 

Autor: MIRIAM ARIANNA - terapeutka a lektorka 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky https://miriam-arianna.webnode.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.