Zážitkové programy pro děti

Projekt pro podporu dětí v jejich osobním rozvoji, kreativitě, hravosti a harmonii těla i duše. Programy jsou určeny pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. 

 

Pohlazení po duši

 

O projektu

Posláním projektu je podpořit děti v jejich osobním rozvoji, kreativitě, hravosti a harmonii těla i duše. Zároveň jim také hravou formou předat informace o různých tématech. Program je tvořen pohádkovým příběhem s muzikoterapií a meditací, které mají pozitivní účinky na rozvoj dětí. Děti jsou do programu zapojeny aktivně. Lektorkou programů je autorka projektu Miriam Arianna. Projekt je určen pro mateřské školky a 1. stupeň základních škol. V nabídce projektu je 5 programů.

 

Nabídka programů

Království přírody

 – muzikoterapeutická pohádka o přírodě – vztah k přírodě, bytosti přírody, komunikace s přírodou, vnímání všemi smysly

 

Indiánská pohádka

– muzikoterapeutická pohádka o indiánském kmenu a spojení s přírodou a vesmírem - jedinečnost, pospolitost, spolupráce, komunikace se zvířaty a přírodou, propojení s hvězdami

 

Hvězdné děti

– muzikoterapeutická pohádka o vesmíru a hvězdách

 

Krystalové poklady

– relaxační program s krystaly a kameny – poznávání kamenů, povídání o nich, meditace.

 

Barvy naší duše

– arteterapeutická automatická kresba – tvoření, vnímání barev, sebepoznávání, kreativita.

 

Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie je terapeutický postup, který využívá hudbu, hlas, rytmus, vibrace a vše, co s tímto souvisí k navození pozitivních změn. Muzikoterapie je aktivní meditací, která léčí na všech úrovních. Pomáhá navodit pocit příjemné relaxace, dochází k léčení fyzického i psychického napětí. Mírní stres, povzbuzuje, vytváří pole pozitivní energie, harmonizuje energetická centra lidského těla, propojuje mozkové hemisféry, podporuje tvořivost a kreativitu, působí pozitivně na rozvoj dětí. Pomáhá odstraňovat negativní vlivy a očišťovat tělo i duši. Bubnování je aktivní meditací, která léčí na všech úrovních. Zvukové vibrace vnímáme celým tělem. Rytmus bubnování spojuje vědomí člověka s vědomím přírody, přírodních sil, živlových energií, s vědomím planety Země a vesmíru. Hudba působí celistvě na zdravý vývoj dítěte. Hraní na nástroje si děti mohou vyzkoušet. 

Používané nástroje: šamanský buben s posvátným zpěvem Icaro, djembé, tibetská mísa, tibetský zvonek, chřestidla, dešťové hole, tamburíny, hudební zvířátka, rolničky. 

Posvátné zpěvy Icaro jsou mocné nástroje léčení, zdroje osobní energie, symboly síly a moudrosti a významné dědictví pro další generace. Díky posvátnému zpěvu Icaro terapeut posiluje intuitivní léčení během muzikoterapie v napojení na energii rostlin, zvířat či dobrých bytostí světla. Každý terapeut (šaman) má jedinečný soubor písní, které přichází skrze jeho rozšířené vědomí. Tyto tradiční zpěvy intenzivně přispívají k navození vhodné atmosféry a příznivě ovlivňují psychický stav účastníků.  

 

Meditace

Meditace má mnoho prokázaných pozitivních účinků. Uvolňuje napětí, snižuje stres, strach a úzkost, vede k rozpoznání negativních emocí a k jejich zvládání, zlepšuje pozornost a koncentraci, přirozeně podněcuje imaginaci, kreativitu a vnitřní motivaci, přispívá ke spokojenosti a radosti, posiluje imunitní systém, rozvíjí empatii a smysl pro spolupráci.

 

Arteterapie

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a léčení psychiky a tím i léčení těla. Pomocí různých symbolů, obrazců a barev kresba znázorní emoce, pocity, postoje a problémy, které mohou být vědomé, ale i nevědomé. Prostřednictvím kresby se můžeme pokusit přiblížit se k osobnosti a její vztahové složce. Kresbu vnímáme jako projekci citového a prožitkového světa dítěte. Arteterapie se může podílet na odstranění důsledků emocionálního poranění či traumatické události, pracuje se strachy a úzkostmi dítěte. Cíle arteterapie spočívají v budování komunikace, kreativity, spontánnosti, rovnováhy a harmonie.

 

Realizace programu

Délka programu 1 h. Příprava před začátkem programu cca 30 minut. Realizace přímo ve Vaší školce či škole. Cena programu 90 Kč/dítě. Cena je uvedena včetně dopravy. 

Kompletní prezentaci projektu včetně referencí velmi ráda zašlu e-mailem. Objednávky programu a případné dotazy na uvedených kontaktech. Těším se na Vás.

 

Reference

Reference od účastníků skupinových lekcí muzikoterapie pro děti (od rodičů) najdete zde: miriam-arianna.webnode.cz/news/muzikoterapie-pro-deti-rodice .

 

Ostatní programy

Motivačně-vzdělávací program pro ZŠ a SŠ - vztahy a komunikace

Relaxačně-vzdělávací programy pro učitele - děti nové generace, osobní rozvoj - vztahy a komunikace

Kompletní nabídku velmi ráda zašlu emailem.